Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 02 2019

17:23
4626 19ae 390
Reposted fromzciach zciach

October 09 2019

11:37
9155 7ec7 390
Reposted fromzciach zciach

September 08 2019

22:07
5797 a725 390
Reposted fromzciach zciach

July 16 2019

20:31
0871 d333 390

July 03 2019

09:34

kiedy taka dorosła wróciła z pracy,

nakarmiła zwierzęta, zapłaciła rachunki,
odłożyła na miejsce, co miało swoje miejsce
i poszła się myć –
łzy zmieszały się z pianą,
piana mieszała się z parą,
w parze nigdy jej nie szło.

— "Dorosły człowiek ukrywa się w łazience" Kamila Janiak
Reposted fromarumhc arumhc viatakeyoutomygrave takeyoutomygrave

July 01 2019

22:18
22:12
6596 7747 390

swands:

Selene

Albert Aublet / Jules Louis Machard

Reposted fromfagshionista fagshionista viaHogattaa Hogattaa
22:11
1076 6a5c 390
Reposted frompampunio pampunio viaHogattaa Hogattaa
20:41
9831 e3ef 390
Reposted fromkarahippie karahippie

June 12 2019

13:25
wtoreczek wtorunio

May 15 2019

16:24
2713 66f7 390
Reposted fromzciach zciach

May 10 2019

21:08
8336 0e31

March 27 2019

01:16
9201 ec9c 390
Reposted fromcalifornia-love california-love viaCajmel Cajmel
01:07
Moja zupa to moja głowa - dziwny, emocjonalny burdel z ładnymi obrazkami i tysiącem niewypowiedzianych słów...
— niepotrzebneskreślić
Reposted fromwerterowska werterowska viawszystkodupa wszystkodupa
01:02
Kiedyś byłaś bardziej. Dziś jesteś o wiele mniej bardziej.
— Kapelusznik do Alicji
Reposted fromwagabunda wagabunda viawszystkodupa wszystkodupa

March 01 2019

13:06

February 25 2019

05:29
2907 c7be 390
"The body is living art. Your movement through time and space is art. A painter has brushes. You have your body".
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viatwice twice

January 06 2019

09:56
6549 ce5a 390
Reposted fromtfu tfu vianataliana nataliana

November 11 2018

02:50
5226 a7e7 390
Reposted fromzciach zciach
02:50
4187 3a1f 390
Reposted fromTamahl Tamahl viazciach zciach
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl