Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 24 2020

19:30
3552 00d7 390
Reposted fromtfu tfu viaall-about-kate all-about-kate

January 18 2020

22:17
1197 cfcb 390
Reposted fromzciach zciach

December 28 2019

00:28
0374 bdea 390
Reposted fromzciach zciach
00:27

December 18 2019

21:41
1172 2f12 390
Reposted fromkwasmilosz kwasmilosz viaHogattaa Hogattaa

November 02 2019

17:23
4626 19ae 390
Reposted fromzciach zciach

October 09 2019

11:37
9155 7ec7 390
Reposted fromzciach zciach

September 08 2019

22:07
5797 a725 390
Reposted fromzciach zciach

July 16 2019

20:31
0871 d333 390

July 03 2019

09:34

kiedy taka dorosła wróciła z pracy,

nakarmiła zwierzęta, zapłaciła rachunki,
odłożyła na miejsce, co miało swoje miejsce
i poszła się myć –
łzy zmieszały się z pianą,
piana mieszała się z parą,
w parze nigdy jej nie szło.

— "Dorosły człowiek ukrywa się w łazience" Kamila Janiak
Reposted fromarumhc arumhc viatakeyoutomygrave takeyoutomygrave

July 01 2019

22:18
22:12
6596 7747 390

swands:

Selene

Albert Aublet / Jules Louis Machard

Reposted fromfagshionista fagshionista viaHogattaa Hogattaa
22:11
1076 6a5c 390
Reposted frompampunio pampunio viaHogattaa Hogattaa
20:41
9831 e3ef 390
Reposted fromkarahippie karahippie

June 12 2019

13:25
wtoreczek wtorunio

May 15 2019

16:24
2713 66f7 390
Reposted fromzciach zciach

May 10 2019

21:08
8336 0e31

March 27 2019

01:16
9201 ec9c 390
Reposted fromcalifornia-love california-love viaCajmel Cajmel
01:07
Moja zupa to moja głowa - dziwny, emocjonalny burdel z ładnymi obrazkami i tysiącem niewypowiedzianych słów...
— niepotrzebneskreślić
Reposted fromwerterowska werterowska viawszystkodupa wszystkodupa
01:02
Kiedyś byłaś bardziej. Dziś jesteś o wiele mniej bardziej.
— Kapelusznik do Alicji
Reposted fromwagabunda wagabunda viawszystkodupa wszystkodupa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl